โครงการจัดหาอาวุธปืน

โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ

(โครงการสวัสดิการ สน.สก)

*** ขยายเวลาการจอง ถึง 15 มิถุนายน 2552 ***
เงื่อนไขห้ามโอนภายใน 5 ปี ยกเว้นแต่รับโอนมรดก
ผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อโครงการสวัสดิการ สน.สก.
        - ข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม
        - พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งหมด
        - ตำรวจ
        - ทหาร ทุกเหล่า

รายละเอียดปืนในโครงการสวัสดิการ สน.สก.

รหัสสินค้า ยี่ห้อ-รุ่น ชนิด ขนาด ลำกล้อง บรรจุ สี ราคาสวัสดิการ
BN-001 บราวนิงค์ ไฮ-พาวเวอร์ มาร็คทรี กึ่งออโต้ 9 มม. 4.5 นิ้ว 10+ ดำ 69,500
PSA-001 พี.เอส.เอ เบบี้ กึ่งออโต้ 6.35 (.25) 2.13 นิ้ว 6+1 ดำ 49,500
PSA-002 พี.เอส.เอ เบบี้ กึ่งออโต้ 6.35 (.25) 2.13 นิ้ว 6+1 ขาว 55,900
CZ-001 CZ 75B (โครงเหล็ก, มีเซฟ) กึ่งออโต้ 9 มม. 4.5 นิ้ว 10+ ดำ 50,000
CZ-002 CZ 75B (โครงเหล็ก, มีเซฟ) กึ่งออโต้ 9 มม. 4.5 นิ้ว 10+ ขาว 61,900
CZ-003 CZ 75BD (โครงเหล็ก, ลดนก) กึ่งออโต้ 9 มม. 4.5 นิ้ว 10+ ดำ 51,000
CZ-004 CZ 75 คอมแพ็ค (โครงเหล็ก, มีเซฟ) กึ่งออโต้ 9 มม. 3.75 นิ้ว 10+ ดำ 49,900
CZ-005 CZ 75D คอมแพ็ค (โครงอัลลอย, ลดนก) กึ่งออโต้ 9 มม. 3.75 นิ้ว 10+ ดำ 45,900
CZ-006 CZ 75D คอมแพ็ค รางเต็ม (โครงอัลลอย, ลดนก) กึ่งออโต้ 9 มม. 3.75 นิ้ว 10+ ดำ 46,900
CZ-007 CZ 2075 RAMI P (โครง Polymer, มีเซฟ) กึ่งออโต้ 9 มม. 3 นิ้ว 10+ ดำ 41,900
CZ-008 CZ 75 SP-01 (โครงเหล็ก, มีเซฟ) กึ่งออโต้ 9 มม. 4.5 นิ้ว 10+ ดำ 57,900
CZ-009 CZ 75 SP-01 Tactical (โครงเหล็ก, ลดนก) กึ่งออโต้ 9 มม. 4.5 นิ้ว 10+ ดำ 57,900
CZ-010 CZ 85 Combat (โครงเหล็ก, มีเซฟ, ศูนย์ปรับ) กึ่งออโต้ 9 มม. 4.5 นิ้ว 10+ ดำ 45,900
CZ-011 CZ 97 B (โครงเหล็ก, มีเซฟ) กึ่งออโต้ .45 เอซีพี 4.5 นิ้ว 10+ ดำ 54,900
CZ-012 CZ 92 กึ่งออโต้ 6.35 (.25) 2.5 นิ้ว 8 ดำ 36,900
CZ-013 CZ 92 SATIN กึ่งออโต้ 6.35 (.25) 2.5 นิ้ว 8 ขาว 38,900
CZ-014 CZ 2075 RAMI P (โครง Polymer, มีเซฟ) กึ่งออโต้ 9 มม. 3 นิ้ว 10+ ขาว-ดำ 45,000
CZ-015 CZ 75 SP-01 Shadow (โครงเหล็ก, ศูนย์ Fiber Optic) กึ่งออโต้ 9 มม. 4.5 นิ้ว 10+ ดำ 65,000
SW-001 สมิทแอนด์เวสสัน M.67 รีวอลเวอร์ .38 Special 4 นิ้ว 6 ขาว 53,900
SW-002 สมิทแอนด์เวสสัน M.60 รีวอลเวอร์ .38 Special 2 นิ้ว 5 ขาว 52,900
SW-003 สมิทแอนด์เวสสัน M.60 รีวอลเวอร์ .38 Special 3 นิ้ว 5 ขาว 52,900
SW-004 สมิทแอนด์เวสสัน M.686 รีวอลเวอร์ .357 แม็คนั่ม 4 นิ้ว * ขาว 56,900
SW-005 สมิทแอนด์เวสสัน M.686 รีวอลเวอร์ .357 แม็คนั่ม 6 นิ้ว * ขาว 56,900
SW-006 สมิทแอนด์เวสสัน M&P9 (โครง Polymer) กึ่งออโต้ 9 มม. 4.25 นิ้ว 10+ ดำ 42,000
SW-007 สมิทแอนด์เวสสัน M&P9C (โครง Polymer) กึ่งออโต้ 9 มม. 3.5 นิ้ว 10+ ดำ 42,000
SW-008 สมิทแอนด์เวสสัน M3913TSW กึ่งออโต้ 9 มม. 3.5 นิ้ว 8 ขาว 69,000
SW-009 สมิทแอนด์เวสสัน M5906TSW กึ่งออโต้ 9 มม. 4 นิ้ว 10+ ขาว 71,000
WT-001 สมิทแอนด์เวสสัน PPK/S กึ่งออโต้ 9 มม. (.380 เอซีพี) 3.35 นิ้ว 7 ขาว 50,000
GK-001 Glock G17 กึ่งออโต้ 9 มม. 4.5 นิ้ว 10+ ดำ 42,000
GK-002 Glock G17 OD GREEN กึ่งออโต้ 9 มม. 4.5 นิ้ว 10+ เขียว 42,000
GK-003 Glock G17C กึ่งออโต้ 9 มม. 4.5 นิ้ว 10+ ดำ 42,000
GK-004 Glock G19 กึ่งออโต้ 9 มม. 4 นิ้ว 10+ ดำ 42,000
GK-005 Glock G19 OD GREEN กึ่งออโต้ 9 มม. 4 นิ้ว 10+ เขียว 42,000
GK-006 Glock G19C กึ่งออโต้ 9 มม. 4 นิ้ว 10+ ดำ 42,000
GK-007 Glock G26 กึ่งออโต้ 9 มม. 3.5 นิ้ว 10+ ดำ 42,000
GK-008 Glock G26 OD GREEN กึ่งออโต้ 9 มม. 3.5 นิ้ว 10+ เขียว 42,000
GK-009 Glock G21 กึ่งออโต้ .45 เอซีพี 4.6 นิ้ว 10+ ดำ 44,000
GK-010 Glock G21C กึ่งออโต้ .45 เอซีพี 4.6 นิ้ว 10+ ดำ 44,000
GK-011 Glock G30 กึ่งออโต้ .45 เอซีพี 3.78 นิ้ว 10 ดำ 44,000
GK-012 Glock G36 กึ่งออโต้ .45 เอซีพี 4.6 นิ้ว 6 ดำ 44,000


เอกสารที่ต้องใข้ในการจอง
1. ใบจอง กรุณากรอกด้วยตัวบรรจง ให้ครบถ้วนและชัดเจน(click ที่นีี่ เพื่อ download)
2. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์รับรองสำเนา)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นต์รับรับรองสำเนา)

วิธีการส่งเอกสาร
วิธีที่ 1: ส่ง EMS มาที่
             ห้างค้าปืนอินโดไทยพาณิชย์
             23-25 ถ.บูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
             (วงเล็บมุมซอง "สวัสดิการ สน.สก")

วิธีที่ 2:ส่ง FAX มาที่ 02-225-7680

วิธีที่ 3:ส่ง E-Mail มาที่ vik999@hotmail.com

Download แคตาล็อก และเอกสารต่าง ๆ ของ โครงการสวัสดิการ สน.สก.

ใบจองปืนโครงการสวัสดิการ สน.สก.
แคตาล็อก ปืน 9 มม. Browning ไฮ-พาวเวอร์ มาร็คทรี
แคตาล็อก ปืน 6.35 พี.เอส.เอ เบบี้ (ปืนเล็กจิ๋วสำหรับพกซ่อน)
แคตาล็อก รวมปืน หน้า 1
แคตาล็อก รวมปืน หน้า 2
แคตาล็อก รวมปืน หน้า 3
ตัวอย่างสัญญา
คำสั่งมหาดไทย

ยื่นขอใบอนุญาต ป.3 ให้ระบุว่า ซื้อจาก "สวัสดิการกรมการปกครอง สน.สก."